Săgeată
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Depunem toate eforturile pentru ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie realizată în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la protecția datelor (Regulamentul UE nr. 679/2016 și orice legislație aplicată pe teritoriul României). Documentul de față are rolul de a vă informa cu privire la modul în care noi colectăm, utilizăm, prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționăm cu dumneavoastră prin intermediul platformei noastre.
CINE SUNTEM?
Platforma Caut Dentist Bun este dezvoltată și întreținută de IDAVA SOLUTIONS S.R.L., societate înregistrată în România, cu sediul lucrativ în București, Sector 5, Electromagnetica Business Park, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/20674/17.10.2022 și CUI RO30410797.
Înainte de a utiliza platforma Caut Dentist Bun sau serviciile noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal.
CE INFORMAŢII COLECTĂM?
Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm sunt datele pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct și datele colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dumneavoastră cu Platforma Caut Dentist Bun.
Referitor la datele pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, noi le precrăm astfel:
 • Crearea contului de Utilizator
  În momentul în care dumneavoastră vă creați un cont de Utilizator, avem nevoie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail/nr. telefon, localitate, etc.
 • Datele din profilul de Utilizator înregistrat
  În profilul dumneavoastră de Utilizator puteți să includeți o serie de informații, cum ar fi serviciile oferite, lista de prețuri, programul de lucru, galerie foto etc.
Referitor la datele pe care le colectăm ca urmare a interacțiunii cu Platforma Caut Dentist Bun, noi le precrăm astfel:
Înregistrăm în jurnal informații despre când și/sau cum vizitați sau utilizați Serviciile Caut Dentist Bun (de exemplu, dacă v-ați actualizat sau nu profilul, dacă ați trimis o solicitare de programare).
De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dumneavoastră și dispozitivele dumneavoastră.
Când utilizați Platforma Caut Dentist Bun (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre adresa dumneavoastră IP, locația pe bază de IP, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv. Dacă utilizați serviciile noastre de la un dispozitiv mobil, dispozitivul respectiv ne va trimite date referitor la locația dumneavoastră, pe baza setărilor dispozitivului mobil utilizat. Vă vom solicita să optați pentru acceptare înainte de a utiliza GPS sau alte instrumente pentru a identifica locația dumneavoastră.
Nu vom vinde sau transfera aceste informaţii terţilor, indiferent de raporturile în care suntem cu aceştia, şi vom păstra o strictă confidenţialitate a lor. Aceste informaţii nu vor fi utilizate pentru a vă contacta (e-mail, sms sau telefonic), ci pentru a îmbunătăţi site-ul nostru, pentru a vă oferi informaţii relevante, pentru a studia exact ce căutaţi şi a răspunde la întrebări.
Site-ul nostru utilizează următoarele servicii externe pentru a colecta informaţiile:
 • Google Analitics;
 • Google Adwords şi tracking;
 • Facebook şi Facebook pixel;
 • Youtube.
CUM PĂSTRĂM DATELE dumneavoastră CU CARACTER PERSONAL?
Trebuie să ştiţi că datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră pot fi accesate doar de echipa noastră şi, în cazuri excepţionale, doar în urma unui demers legal, de instituţiile publice din România care aplică legea. Prelucrăm datele cu caracter personal aplicând măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a le proteja împotriva oricărei prelucrări ilegale, distrugerii sau pierderii accidentale sau intenţionate, a alterării, divulgării, transmiterii neautorizate sau accesului neautorizat, inclusiv când respectivele date pot fi transmise prin reţea.
Vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail account@cautdentistbun.ro pentru:
 • orice neregulă în funcţionarea site-ului;
 • orice suspiciune privind insecuritatea aplicaţiei;
 • orice solicitare în legatură cu exercitarea oricărui drept ce vă revine în temeiul legii.
DE CE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Dacă vă aflați în situația de Utilizator Pacient și doriți să vă bucurați de toate facilitățile oferite de Platforma Caut Dentist Bun, trebuie să vă creați un cont de Utilizator. Contul de Utilizator vă permite să accesați o serie de Servicii dedicate Utilizatorilor Pacienti cum ar fi să vă descrieti cazul, sa vezi lista de solicitari de programare, să contactați Clinicile sau Cabinetele Stomatologice, etc. De asemenea, folosim datele pe care le primim de la Utilizatorii Pacienti pentru a crea facilități de filtrare a Utilizatorilor Clinici pe diverse criterii de interes pentru Clinicile și Cabinetele Stomatologice.
Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii Platformei Caut Dentist Bun, spre exemplu atunci când aceștia ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Platformei Caut Dentist Bun, disfuncționalități ale Platformei Caut Dentist Bun sau erori.
În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm, de asemenea, cookie-uri și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookie-urile. În funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6 alin. (1) lit. (f) GDPR. – interes legitim pentru cookie-urile necesare și funcționale sau art. 6 alin. (1) lit. (a) GDPR. – consimțământ pentru cookie-urile de analiză, tracking și publicitate comportamentală.
De asemenea, putem să prelucram date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea (Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului).
CÂT PĂSTRĂM DATELE dumneavoastră?
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
În general, Datele Utilizatorilor Clinici sau ale Utilizatorilor Pacienti sunt păstrate atât timp cat acesta are un cont de Utilizator în Platforma Caut Dentist Bun. Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorii solicită dezactivarea și ștergerea contului sau după o perioadă de minim 5 ani de la data la care Utilizatorii devine inactiv (se consideră că un Utilizator este inactiv prin raportare la data ultimei interacțiuni în Platforma Caut Dentist Bun).
Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie-uri de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookie-uri de analiză).
CARE SUNT DREPTURILE dumneavoastră?
Conform legislației în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată: dreptul de acces, dreptul de a corecta datele, dreptul la ștergere, dreptul de retragere a consimțământului și dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România.
MODIFICĂRILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale, este posibil să modificăm această notă dacă există modificări și la nivel legislativ. În astfel de cazuri, vă vom informa în prealabil şi vă asigurăm că, în nicio situație, nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.
Schimbările la nivel de politică de confidențialitate pot fi accesate și pe website-ul nostru, asumându-ne obligația de a păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând.
Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de ​Caut Dentist Bun​ exclusiv în scopul declarat al website-ului nostru, respectiv:
 • pentru a îmbunătăţi website-ul nostru;
 • pentru a vă oferi informaţii relevante;
 • pentru a studia exact ce căutaţi şi a vă răspunde la întrebări inclusiv, a vă transmite oferte raportate la criteriile furnizate de dumneavoastră.
În acest sens, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 și oricărei legislații aplicate pe teritoriul României este necesară exprimarea expresă a consimțământului dumneavoastră în ceea ce privește website-ul nostru ​Caut Dentist Bun​.
Ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră la crearea contului de utilizator pe website-ul nostru. Vă puteți retrage consimțământul solicitând ștergerea contului în orice moment, la rubrica de SETĂRI CONT din cadrul website-ului Caut Dentist Bun.
Din când în când, este posibil să revizuim această politică de confidențialitate. Dacă facem revizuiri în ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale vom publica online versiunea revizuită a acestei Politici de confidențialitate sens, în care ar trebui să verificați frecvent serviciile noastre pentru actualizări.